Deutsch | English | فارسی | العربی

 
 
وب سایت سازمانی گروه انتخاب محلی تمرکز یافته برای پیوندی قوی تر در جهت ارتباط و توسعه روابط با مخاطبین گروه به طبع استراتژی های تعریف شده در رسالت بدنه سازمانی خود می باشد.
درخواست همکاری با گروه انتخاب
در صورت تمایل به استخدام و یا همکاری در گروه انتخاب می توانید از این فرم استفاده نمایید.
ببینید
فرصت های شغلی
شما می توانید فرصت های شغل ایجاد شده در گروه انتخاب را از این قسمت مشاهده نمایید.
ببینید
  • SNOWA
  • Daewoo Electronics
  • BOST
  • Tecnogas
  • and growing...